Rekisteriseloste Print

1. Tietosuojalain rekisteriseloste verkkosivuille

Rekisteriseloste lisätään yhdistyksen verkkosivuille:

Helsingin Numismaattisen Yhdistyksen rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 12.06.2019
Rekisterinpitäjä
Helsingin Numismaattinen Yhdistys - Helsingfors Numismatiska Förening ry

HELSINKI
y-tunnus: 2991764-8

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Timo Helle

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Rekisterin nimi
Helsingin Numismaattisen Yhdistyksen jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Helsingin Numismaattinen Yhdistys vastaa rekisterinpitäjänä rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.
Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään jäsenlaskutukseen, jäsentilaisuuksien kutsujen postitukseen ja muuhun jäsentiedotukseen. Rekisteröidyt ovat liittyneet yhdistyksen jäseniksi.
Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja liittymispäivä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä suoraan saadut tiedot
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Helsingin Numismaattinen Yhdistys ei luovuta tietoja yhdistyksen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on ainoastaan Timo Helteen tiedostossa. Rekisteri on suojattu salasanoilla.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.